✦ انجام تغییرات موثر مهندسی بر روی تجهیزات از قبیل کم کردن فاصله فیکس داکت و موبایل داکت در کوره قوس الکتریکی، پوشش اطراف بین‌های 3 و 4 و مسیر انتقال DRI انجام PMهای هفتگی و سالانه بر روی سیستم (FTP) سیستم تصفیه غبار و دود تعویض بگ فیلترهای معیوب و ...

✦ تصفیه پساب‌های صنعتی در واحد WTP و استفاده از پساب‌های خروجی در آبیاری فضای سبز

✦ تصفیه فاضلاب‌های انسانی در تصفیه خانه بیولوژیکی و استفاده ازآن در آبیاری فضای سبز

✦ ساختن چهار عدد مخزن زمینی به حجم تقریبی 800 متر مکعب جهت استفاده بهینه از پساب‌های خروجی تصفیه‌خانه‌های صنعتی

✦ در نظر گرفتن سیستم تصفیه‌خانه‌ها در ابتدای طراحی و هنگام ساخت از قبیل:

    ● کلاریفایرهای واحد احیای مستقیم

    ● حوضچه های setting & basin scalpit واحد ریخته‌گری و نورد

    ● غبارگیرهای قسمت‌های مختلف واحد احیای مستقیم (9 غبارگیر)

✦ طراحی حدود 100 هکتار فضای سبز و درختکاری

✦ تشکیل کمیته انرژی و برگزاری جلسات منظم و انجام پروژه‌های مختلف جهت به حداقل رساندن مصارف انرژی و مواد اولیه

✦ انجام اقدامات اولیه و عقد قرارداد جهت نصب سیستم online زیست محیطی بر روی دودکش فولادسازی

✦ تعامل موثر با اداره کل حفاظت محیط زیست استان و شهرستان

✦ اجرای عملیات hot charge برای بیش از50% شمش‌های خروجی از واحد ریخته‌گری

✦ جانمایی و طراحی نقشه دپو ضایعات صنعتی و زباله‌های بهداشتی و جداسازی در مبدأ و تفکیک ضایعات ویژه

✦ امحاء بهداشتی زباله‌های بیمارستانی در زباله‌سوز بیمارستان شهرستان

✦ انجام عملیات بهسازی داخل مجتمع فولاد بافق

✦ انجام اندازه‌گیری‌های دوره‌ای از خروجی دودکش‌ها و تصفیه‌خانه‌ها و استانداردهای هوای پاک در چهار سمت مجتمع فولاد بافق